Wat zijn KernTalenten ?

KernTalenten zijn meer dan wat gewoonlijk onder 'talenten' wordt verstaan. Het is een combinatie van

Het geheel van de 23 KernTalenten vormt de 'blauwdruk' van je persoonlijkheid, met al je sterke en minder sterke kanten, met je al dan niet ontwikkeld potentieel en je 'goesting' om ermee aan de slag te gaan.