Resultaat van een analyse

Een KernTalentenanalyse resulteert in de opmaak van een uitgebreid verslag, waarin je nauwkeurige informatie krijgt over jouw persoonlijke KernTalentenconstellatie.

Het verslag bevat:

Dit verslag (dat levenslang bruikbaar is) geeft je een nauwkeurig inzicht in je persoonlijkheid, potentieel en motivatie.